Elak Scam: Kami tidak mempunyai sebarang ejen yang dilantik untuk uruskan rumah sewa anda. Kami adalah badan yang beroperasi 100% atas talian.
Sewanify - Surat Perjanjian Sewa Rumah

Agreement Sewa Rumah – Apa Perlu Anda Tahu?

70% kerugian Tuan Rumah datangnya dari kegagalan menguruskan rumah sewa dengan betul.

Agreement Sewa Rumah Sewanify (1)

Agreement sewa rumah adalah dokumen penting yang menjadi landasan yang wajib dituruti bagi sesebuah pengurusan rumah sewa. Ia merangkumi segala terma dan syarat yang ditetapkan oleh tuan rumah kepada penyewa. 

Setakat hari ini, di Malaysia, undang-undang khusus berkaitan akta pengurusan rumah sewa atau Residential Tenancy Act (‘RTA’) masih lagi belum diperkemaskan untuk menyelaraskan sistem pengurusan rumah sewa. Oleh itu, perjanjian sewa rumah yang dipersetujui antara tuan rumah dan penyewa menjadi sumber rujukan utama bagi sebarang isu berkaitan rumah sewa tersebut.

Agreement sewa rumah adalah penting kerana ia menyatakan hak dan tanggungjawab kedua-dua pihak iaitu tuan rumah dan juga penyewa. Ia juga menentukan tempoh sewa, kadar sewa yang dikenakan dan cara pembayaran yang sepatutnya.

Nak dapatkan contoh agreement sewa rumah yang ringkas dan mudah digunakan? Klik gambar di bawah:

PERCUMA 10 Set Bonus — Meningkatkan keberkesanan perjanjian sewa rumah dan mudahkan anda urus penyewa bermasalah.

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan mengenai pentingnya agreement sewa rumah rumah dan apa yang perlu diketahui oleh tuan rumah dan penyewa sewaktu menandatangani sesebuah dokumen perjanjian sewa rumah tersebut. 

Kita juga akan membincangkan mengenai akibat jika tidak ada agreement sewa rumah yang ditandatangani dan cara untuk mengelakkan masalah yang mungkin timbul sewaktu tempoh sewa.

Lelaki wanita pegang kunci agreement sewa rumah

Kepentingan Agreement Sewa Rumah

Penetapan Syarat Sewa Rumah

Agreement sewa rumah adalah penting kerana ia menyatakan hak dan tanggungjawab tuan rumah dan juga penyewa. Ia juga menentukan tempoh sewa, kadar sewa yang dikenakan dan cara pembayaran yang sepatutnya. 

Elak Pertikaian

Dengan adanya agreement sewa rumah, ia dapat mengelakkan sebarang pertikaian atau percanggahan pendapat antara tuan rumah dan penyewa. Selain itu, ia juga memudahkan proses tuntutan jika terdapat sebarang masalah yang timbul sewaktu tempoh sewa.

Oleh itu, adalah penting bagi penyewa untuk membaca dan memahami segala terma dan syarat yang terkandung dalam agreement sewa rumah sebelum menandatangani dokumen tersebut. Penyewa juga perlu memastikan bahawa semua maklumat yang terkandung dalam agreement sewa rumah adalah benar dan tepat.

Sumber Rujukan Urusan Rumah Sewa

Kontrak sewa rumah adalah ibarat sebuah panduan yang perlu dirujuk oleh tuan rumah dan penyewa dari masa ke semasa. Ia menjadi tunjang kepada setiap keputusan yang dibuat sepanjang tempoh sewaan berlangsung.

Oleh itu:

Penting untuk setiap pihak memahami apakah isi kandungan sesebuah perjanjian sewa rumah itu sebelum menandatangani dokumen tersebut.

Sekiranya penyewa merasa tidak puas hati dengan sesuatu terma atau syarat yang terkandung dalam agreement sewa rumah, ia boleh meminta penjelasan dari tuan rumah ataupun mencari nasihat dari peguam.

Dengan demikian:

Agreement sewa rumah adalah penting bagi menjamin hak dan kepentingan tuan rumah dan juga penyewa. Ia juga memudahkan proses tuntutan jika terdapat sebarang masalah yang timbul sewaktu tempoh sewa.

Apa Akan Jadi Sekiranya Anda Tidak Memiliki Perjanjian Sewa Rumah Yang Sah?

Jika tidak ada agreement sewa rumah yang sah di sisi undang-udang di Malaysia, ia boleh menyebabkan masalah yang serius kepada kedua-dua pihak iaitu tuan rumah dan juga penyewa.

Tanggungjawab Tidak jelas

Tanpa adanya agreement sewa rumah, sukar untuk anda tentukan hak dan tanggungjawab kedua-dua pihak dengan jelas. Ini boleh menyebabkan pertikaian atau percanggahan pendapat antara tuan rumah dan penyewa.

Tiada Tempoh Sewa Yang Tetap

Selain itu, ia juga tidak menentukan tempoh sewa yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Ini boleh menyebabkan masalah jika tuan rumah ingin menamatkan tempoh sewa atau jika penyewa ingin melanjutkan tempoh sewa yang sedia ada.

Kadar Sewa Yang Tidak Tetap

Tanpa adanya agreement sewa rumah, ia juga tidak menentukan kadar sewa yang dikenakan dan cara pembayaran yang sepatutnya. Ini boleh menyebabkan masalah jika terdapat perbezaan pendapat antara tuan rumah dan penyewa mengenai jumlah yang sepatutnya dibayar.

lelaki main laptop agreement rumah sewa

Konklusi

Agreement sewa rumah adalah dokumen penting yang merangkumi hak dan tanggungjawab kedua-dua pihak iaitu ptuan rumah dan penyewa. Ia juga menentukan tempoh sewa, kadar sewa yang dikenakan dan cara pembayaran yang sepatutnya.

Dengan adanya agreement untuk rumah sewa anda, ia dapat mengelakkan sebarang pertikaian atau percanggahan pendapat antara tuan rumah dan penyewa. Selain itu, ia juga memudahkan proses tuntutan jika terdapat sebarang masalah yang timbul sewaktu tempoh sewa.

Oleh itu, adalah penting bagi tuan rumah dan juga penyewa untuk membaca dan memahami segala terma dan syarat yang terkandung dalam perjanjian sewa sebelum menandatangani dokumen tersebut. Penyewa juga perlu memastikan bahawa semua maklumat yang terkandung dalam perjanjian sewa adalah benar dan tepat.

Sekiranya anda masih belum lagi mempunyai dokumen penting ini, dapatkan contoh agreement sewa rumah yang boleh terus digunapakai untuk pengurusan rumah sewa anda. Klik butang di bawah!

PERCUMA 10 Set Bonus — Meningkatkan keberkesanan perjanjian sewa rumah dan mudahkan anda urus penyewa bermasalah.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Anda Mungkin Berminat

Pelaburan Terakhir Anda —Jangan Menyesal Apabila Penyewa Tak Bayar Sewa & Rumah Sewa Jadi Tempat Sampah!

Anda Hadapi Masalah Untuk Download Semua Free Gift Sebelum Ni?

Berita baik! Anda kini boleh dapatkannya semula dengan menekan mana-mana butang di bawah untuk dapatkan eBook atau dokumen 100% Percuma daripada kami.

Kami ingin memohon maaf kerana anda mungkin mengalami masalah untuk download dokumen/ebook yang ingin anda dapatkan. Ini adalah kerana sistem emel kami mempunyai masalah teknikal dan tidak dapat menghantar sebarang emel dalam masa yang tertentu.

Mockup 12 Rahsia urus rumah sewa dan perjanjian sewa rumah

12 Rahsia Urus Rumah Sewa Sendiri — Tanpa Bantuan Ejen Hartanah

Sewanify - Template Notis Keluar Rumah Kepada Penyewa

Notis Keluar Rumah

Sewanify - 38 Perkara Wajib Ada Dalam Perjanjian Sewa Rumah

38 Perkara Penyewa Bermasalah Takut Dengan Anda

Siri Video Pengurusan Rumah Sewa

Surat Perjanjian Sewa Rumah 2024

Elak Penyewa Bermasalah. Pembayaran Sewa On-Time. Rumah Sewa Sentiasa Bersih & Kemas.

Mockup 12 Rahsia urus rumah sewa dan perjanjian sewa rumah

100% PERCUMA

12 Rahsia Urus Rumah Sewa Sendiri — Tanpa Bantuan Ejen Hartanah

Marah? Stress? Pening Nak Uruskan Rumah Sewa?

70% kerugian Tuan Rumah datangnya dari kegagalan menguruskan rumah sewa dengan betul.

Download eBook ini untuk merungkai rahsia di sebalik kejayaan menguruskan rumah sewa sendiri.

BONUS PERCUMA: Checklist Pemeriksaan Rumah Sewa + 6 Siri Emel Rahsia Kejayaan Tuan Rumah

38 Terma & Syarat Surat Perjanjian Sewa — Supaya Penyewa Dengar & Patuh Peraturan Rumah Sewa Anda

Ramai Tuan Rumah terperangkap dengan Perjanjian yang SALAH!

Kenali terma & syarat yang wajib untuk pastikan hak anda sebagai Tuan Rumah terlindung!