Sewanify Featured Image 2 1

Apa Syarat Sah Perjanjian Sewa Rumah? – Ini Jawapan Dari Akta Kontrak 1950

Sah ke Perjanjian Sewa Rumah saya ni? Pastikan dokumen anda mematuhi apa yang disebut di dalam Akta Kontrak 1950.