Elak Scam: Kami tidak mempunyai sebarang ejen yang dilantik untuk uruskan rumah sewa anda. Kami adalah badan yang beroperasi 100% atas talian.
Sewanify - Surat Perjanjian Sewa Rumah

Hak Penyewa Rumah Sewa WAJIB Anda Tahu Sebelum Menyewa

70% kerugian Tuan Rumah datangnya dari kegagalan menguruskan rumah sewa dengan betul.

hak penyewa rumah yang perlu anda tahu

Adakah hak penyewa rumah sewa anda telah dicabuli oleh pihak Tuan Rumah? Atau anda ingin mengetahui apakah hak-hak yang wajib ada bagi setiap Penyewa?

8/10 orang penyewa tidak jelas dengan apakah hak mereka sebagai seorang penyewa. Dengan statistik ini, jelaslah bawah tidak ramai yang sedar tentang kepentingan mengetahui hak mereka supaya tidak diambil kesempatan oleh Tuan Rumah.

Dalam artikel ini, kita akan bincangkan lebih mendalam tentang apakah hak-hak penyewa rumah sewa yang perlu anda tahu dan bagaimana nak elak dari Tuan Rumah mengeksploitasi hak anda.

Jom kita baca lebih lanjut.

Status dan Keadaan Rumah

Hak untuk mengetahui status dan keadaan rumah merupakan hak asasi yang penting bagi setiap penyewa di Malaysia. Sebagai penyewa, anda berhak mengetahui status dan keadaan rumah yang akan disewa sebelum membuat keputusan untuk menyewanya. Hal ini penting kerana ia membolehkan anda membuat keputusan yang bijak dan tepat sebelum memasuki perjanjian sewa rumah.

Keadaan Rumah

Status dan keadaan rumah yang perlu diketahui oleh penyewa termasuklah status pemilikan rumah, kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik, keadaan bangunan serta kemudahan lain seperti akses internet, pengangkutan awam, sekolah dan kemudahan perbelanjaan. Semua maklumat ini perlu diberikan oleh Tuan Rumah dengan teliti dan jelas sebelum perjanjian sewa rumah ditandatangani.

Tahap Kerosakan Rumah

Penyewa juga berhak mengetahui sama ada rumah yang disewa itu mempunyai masalah kerosakan atau masalah struktur. Oleh itu, sebelum menyewa rumah, penyewa perlu memeriksa dengan teliti setiap bahagian rumah, termasuk keadaan dinding, pintu, tingkap dan sistem sanitasi. Jika terdapat sebarang kerosakan atau masalah struktur, penyewa perlu memaklumkan kepada Tuan Rumah dan memastikan kerosakan atau masalah tersebut diperbaiki sebelum memasuki perjanjian sewa rumah.

Status Bangunan

Tuan Rumah juga perlu memberi maklumat mengenai status bangunan, sama ada bangunan itu dibina mengikut piawaian yang ditetapkan oleh pihak berkuasa dan mempunyai sijil kebolehgunaan yang sah. Jika bangunan tersebut belum mempunyai sijil kebolehgunaan (Certificate of Completion and Compliance), penyewa harus memastikan bahawa Tuan Rumah memperoleh sijil tersebut sebelum menyewa rumah.

Dalam kes yang jarang berlaku di mana rumah yang disewa mengalami masalah yang tidak dapat diperbaiki atau tidak selamat untuk didiami, penyewa berhak untuk membatalkan perjanjian sewa rumah dan mendapatkan ganti rugi daripada Tuan Rumah.

Oleh itu, sebagai penyewa, anda perlu memahami hak penyewa rumah untuk mengetahui status dan keadaan rumah sebelum menyewanya. Pastikan anda memeriksa rumah dengan teliti dan memastikan bahawa semua kemudahan dan keadaan rumah memenuhi keperluan anda sebelum menandatangani perjanjian sewa rumah. Jika terdapat sebarang masalah atau kebimbangan, jangan ragu-ragu untuk berbincang dengan Tuan Rumah sebelum membuat sebarang keputusan.

Perjanjian Sewa Rumah

Hak untuk mendapat perjanjian sewa rumah adalah hak yang sangat penting bagi setiap penyewa di Malaysia. Sebagai penyewa, anda berhak untuk meminta dan menerima perjanjian sewa rumah yang lengkap dan jelas dari Tuan Rumah. perjanjian sewa rumah yang lengkap dan jelas akan memberi perlindungan kepada penyewa dan Tuan Rumah serta membantu menghindari sebarang kekeliruan atau perselisihan dalam masa depan.

Perjanjian Yang Lengkap

Perjanjian sewa rumah perlu mengandungi butir-butir yang lengkap dan jelas seperti nama dan alamat penyewa dan Tuan Rumah, tarikh dan tempoh sewaan, caj sewa bulanan, tempoh notis penyewaan, serta syarat-syarat lain seperti peruntukan kemasukan binatang kesayangan dan tatacara pembayaran sewa bulanan.

Tanggungjawab Penyewa dan Tuan Rumah

Selain itu, perjanjian sewa rumah juga perlu mengandungi butir-butir mengenai tanggungjawab penyewa dan Tuan Rumah. Penyewa perlu mengetahui apa yang dikehendaki daripada mereka dalam hal menjaga dan membaiki rumah sewa, sementara Tuan Rumah perlu mengetahui tanggungjawab mereka dalam hal menjaga kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik serta membaiki sebarang kerosakan.

Teliti Sebelum Tandatangan

Penyewa juga berhak untuk meneliti perjanjian sewa rumah sebelum menandatanganinya. Sekiranya penyewa tidak memahami sesuatu dalam perjanjian sewa rumah, mereka perlu bertanya dengan jelas kepada Tuan Rumah sebelum menandatanganinya. Penyewa juga berhak untuk menolak menandatangani perjanjian sewa rumah yang tidak lengkap atau mengandungi butir-butir yang tidak jelas.

Oleh itu, sebagai penyewa, anda perlu memahami hak penyewa rumah untuk mendapat perjanjian sewa rumah yang lengkap dan jelas. Pastikan anda membaca dan memahami semua butir-butir dalam perjanjian sewa rumah sebelum menandatanganinya. Sekiranya ada sebarang ketidakjelasan atau kebimbangan, jangan ragu-ragu untuk bertanyakan kepada Tuan Rumah sebelum menandatanganinya.

Pembaikian kerosakan

Hak untuk mendapat pembaikan kerosakan adalah hak penyewa rumah yang penting bagi penyewa rumah di Malaysia. Sebagai penyewa, anda berhak untuk meminta Tuan Rumah untuk membaiki sebarang kerosakan atau kerosakan pada rumah sewa yang disebabkan oleh kekurangan dalam penjagaan atau pembaikan oleh Tuan Rumah.

hak penyewa rumah dalam kerosakan

Pemberian Notis

Penyewa perlu memberikan notis bertulis kepada Tuan Rumah tentang sebarang kerosakan yang memerlukan pembaikan. Notis tersebut perlu diberikan dalam tempoh yang munasabah. Jika Tuan Rumah gagal membaiki kerosakan tersebut dalam tempoh yang munasabah selepas menerima notis, penyewa boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa, seperti Majlis Perbandaran atau Mahkamah Tuntutan Kecil.

Dalam kebanyakan kes, Tuan Rumah bertanggungjawab untuk membaiki kerosakan yang disebabkan oleh kekurangan dalam penjagaan atau pembaikan oleh Tuan Rumah. Namun, terdapat situasi di mana penyewa mungkin bertanggungjawab untuk membayar kos pembaikan, seperti kerosakan yang disebabkan oleh kecuaian atau ketidakbijaksanaan penyewa atau orang yang tinggal bersama dengan penyewa.

Oleh itu, sebagai penyewa, penting untuk memahami hak penyewa rumah untuk meminta Tuan Rumah membaiki sebarang kerosakan atau kerosakan pada rumah sewa. Anda perlu memberikan notis bertulis kepada Tuan Rumah tentang sebarang kerosakan yang memerlukan pembaikan dan memberi mereka peluang untuk membaikinya. Sekiranya Tuan Rumah gagal membaiki kerosakan tersebut, anda boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa untuk memastikan hak anda dilindungi.

Keselamatan dan Kesihatan

Hak untuk keselamatan dan kesihatan adalah hak yang penting bagi penyewa rumah di Malaysia. Sebagai penyewa, anda berhak untuk tinggal di dalam rumah sewa yang selamat dan sihat untuk ditempati.

Penjagaan Keselamatan

Tuan Rumah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa rumah sewa memenuhi standard keselamatan dan kesihatan yang diperlukan. Ini termasuk memastikan bahawa bangunan dan struktur rumah tidak membahayakan nyawa penyewa, seperti tidak ada kerosakan pada dinding atau bumbung, atau tidak ada kebocoran gas atau air.

Penjagaan Kesihatan

Selain itu, Tuan Rumah juga bertanggungjawab untuk memastikan bahawa rumah sewa memenuhi standard sanitasi yang diperlukan. Ini termasuk memastikan bahawa rumah sewa bersih dan tidak ada risiko kesihatan yang membahayakan, seperti pembentukan kulat atau pembentukan serangga berbahaya.

Baiki Kerosakan

Penyewa juga berhak untuk meminta Tuan Rumah untuk memperbaiki kekurangan yang membahayakan keselamatan dan kesihatan di rumah sewa. Seperti kerosakan pada tangga, railing yang tidak kukuh atau pembentukan kulat di dinding yang boleh menyebabkan masalah kesihatan. Penyewa perlu memberikan notis bertulis kepada Tuan Rumah dan memberi mereka peluang untuk membaikinya.

Jika Tuan Rumah gagal memperbaiki kekurangan yang membahayakan keselamatan dan kesihatan dalam masa yang munasabah, penyewa boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa, seperti Majlis Perbandaran atau Tribunal Perumahan Pengurusan dan Penyelesaian Pertikaian.

Oleh itu, sebagai penyewa, penting untuk memahami hak penyewa rumah untuk keselamatan dan kesihatan. Anda berhak untuk tinggal di dalam rumah sewa yang selamat dan sihat untuk ditempati, dan Tuan Rumah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa rumah sewa memenuhi standard yang diperlukan. Jika terdapat kekurangan dalam hal ini, anda berhak untuk meminta Tuan Rumah memperbaikinya.

Konklusi

Sebagai penyewa rumah sewa di Malaysia, adalah penting untuk anda mengetahui hak-hak anda agar dapat memastikan anda dilindungi dan diperlakukan dengan adil oleh pemilik rumah. 

Dalam artikel ini, kita telah membincangkan beberapa hak penyewa rumah yang penting seperti hak untuk mengetahui status dan keadaan rumah, hak untuk mendapatkan perjanjian sewa rumah dan hak untuk keselamatan dan kesihatan. Kita juga telah membincangkan beberapa langkah penting yang boleh anda ambil jika terdapat masalah dalam rumah sewa anda, seperti melapor kepada tuan rumah atau mengambil tindakan terhadap tuan rumah. 

Dalam usaha untuk memastikan keamanan dan keselesaan anda, ingatlah untuk sentiasa memahami hak-hak anda sebagai penyewa dan berani melindungi diri anda dengan melakukan tindakan yang sesuai jika perlu. Semoga artikel ini telah memberikan anda gambaran yang jelas dan berguna tentang hak-hak penyewa rumah sewa di Malaysia.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Anda Mungkin Berminat

Pelaburan Terakhir Anda —Jangan Menyesal Apabila Penyewa Tak Bayar Sewa & Rumah Sewa Jadi Tempat Sampah!

Anda Hadapi Masalah Untuk Download Semua Free Gift Sebelum Ni?

Berita baik! Anda kini boleh dapatkannya semula dengan menekan mana-mana butang di bawah untuk dapatkan eBook atau dokumen 100% Percuma daripada kami.

Kami ingin memohon maaf kerana anda mungkin mengalami masalah untuk download dokumen/ebook yang ingin anda dapatkan. Ini adalah kerana sistem emel kami mempunyai masalah teknikal dan tidak dapat menghantar sebarang emel dalam masa yang tertentu.

Mockup 12 Rahsia urus rumah sewa dan perjanjian sewa rumah

12 Rahsia Urus Rumah Sewa Sendiri — Tanpa Bantuan Ejen Hartanah

Sewanify - Template Notis Keluar Rumah Kepada Penyewa

Notis Keluar Rumah

Sewanify - 38 Perkara Wajib Ada Dalam Perjanjian Sewa Rumah

38 Perkara Penyewa Bermasalah Takut Dengan Anda

Siri Video Pengurusan Rumah Sewa

Surat Perjanjian Sewa Rumah 2024

Elak Penyewa Bermasalah. Pembayaran Sewa On-Time. Rumah Sewa Sentiasa Bersih & Kemas.

Mockup 12 Rahsia urus rumah sewa dan perjanjian sewa rumah

100% PERCUMA

12 Rahsia Urus Rumah Sewa Sendiri — Tanpa Bantuan Ejen Hartanah

Marah? Stress? Pening Nak Uruskan Rumah Sewa?

70% kerugian Tuan Rumah datangnya dari kegagalan menguruskan rumah sewa dengan betul.

Download eBook ini untuk merungkai rahsia di sebalik kejayaan menguruskan rumah sewa sendiri.

BONUS PERCUMA: Checklist Pemeriksaan Rumah Sewa + 6 Siri Emel Rahsia Kejayaan Tuan Rumah

38 Terma & Syarat Surat Perjanjian Sewa — Supaya Penyewa Dengar & Patuh Peraturan Rumah Sewa Anda

Ramai Tuan Rumah terperangkap dengan Perjanjian yang SALAH!

Kenali terma & syarat yang wajib untuk pastikan hak anda sebagai Tuan Rumah terlindung!